Szolgáltatások

A Laboratórium vállalja valamennyi típusú gabona és  szemestermény nedvességmérő — Dickey-John: Multi Grain, GAC.; Jonn Deere, Kett, Dramiňski, Agricomputer, Pfeuffer, Super Pro, Hoh express, stb. — kalibrálását.

Gabona, szemestermény, egyéb termény nedvességmérő kalibrálása

A Laboratórium vállalja valamennyi típusú fa nedvességmérő kalibrálását.

A kalibráláshoz a vevőnek kell a fa test mintát biztosítania.

Fa nedvességmérő kalibrálása

Gabona-Labor Kft.

Laboratóriumi összehasonlító vizsgálat egy laboratórium vizsgálatra való felkészültségének, jártasságának meghatározása laboratóriumi összehasonlító vizsgálat útján.

Laboratóriumi összehasonlító (jártassági) vizsgálat

Olyan búza-, búzaliszt minta, amely eléggé homogén, minősített valódi értékeinek, azok megbízhatósági szintű bizonytalanságának maghatározása laboratóriumi összehasonlítás alapján történik.

Búza-, búzaliszt referencia minta

A NIR/NIT spektroszkópia olyan fiziko-kémiai elven alapuló mérési módszer, amellyel a közeli infravörös hullámhossz tartományban a vizsgálandó anyagról visszaverődött, vagy azon áthatolt sugárzás intenzitását megmérve, a minta összetétele meghatározható.

NIR/NIT gyorselemző műszerek kalibrálása

Laboratóriumunk vállalja laboratóriumok felszerelését, beüzemelését, laboratóriumi mérések betanítását, mérési eredmények megadását, dokumentálását, belső audit végzését.

Műszerforgalmazás